Firakli Nameler - Akifin Gurbet Mektuplari: Akif'in Gurbet Mektuplari

3,75 durchschnittliche Bewertung
( 4 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786051144979: Firakli Nameler - Akifin Gurbet Mektuplari: Akif'in Gurbet Mektuplari
Reseña del editor:

?stiklal Mar?? ?airimiz Mehmed Akif Ersoy, 1914'ten sonra çe?itli sebeplere mebni M?s?r'a gidip gelmi?tir. Fakat 1925-1936 y?llar? aras? dönmemek üzere ihtiyari sürgünü tercih etmi?tir. Arkada?? Abbas Halim Pa?a'n?n daveti üzerine önce kendisi ve daha sonra iki o?lu Emin ve Tahir'le e?i ?smet Han?m'? da alarak M?s?r'?n Hilvan beldesine gitmi?tir. Fakat ci?erpareleri k?zlar? Cemile, Suad ve Feride'den ayr?lm??, torunlar?na hasret kalm??t?r. M?s?r'da Camiatü'l-M?sriye'de Türk Edebiyat? dersleri vermeye ba?layarak geçimini sa?layan Mehmed Akif, di?er zamanlar?nda da Abbas Halim Pa?a'n?n çocuklar?na özel dersler verir ve ak?beti bilinmeyen Kur'an-? Kerim çevirisini yapar. Mehmed Akif M?s?r'da kald??? süre zarf?nda k?z? Suad Han?m'a, damad? Ahmed Bey'e ve torunu Ferda'ya M?s?r'daki ya?ant?lar?n? anlatan hasret dolu birçok mektup yazm?? ve foto?raflar çektirmi?tir. Torunlar? Ferda Argun ve Selma Argun, hiçbir yerde yay?mlanmam?? ve dede yadigar? olarak y?llar y?l? saklad?klar? bu mektuplar?, foto?raflar? kolleksiyoner M. Rüyan Soydan'a vermi? ve bu vesile ile Akif'in ihtiyari sürgün günlerine dair hiçbir kaynakta yer almam?? bilgiler ihtiva eden bu vesikalar 2011 Mehmed Akif Ersoy y?l?na özel Tima? Yay?nlar? okuyucular?na sunulmu?tur.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben