Kirmizi Cuma: Dinkin Kalemini Kim Kirdi

 
9786051119663: Kirmizi Cuma: Dinkin Kalemini Kim Kirdi
Vom Verlag:


Nobel Ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez K?rm?z? Pazartesi'de i?lenece?ini herkesin bildi?i bir cinayetin öyküsünü anlat?r. Hrant Dink'in öldürülmesi de i?lenece?i bilinen, hatta göz yumulan ve üstü örtülmeye çal???lan bir cinayettir. Ama öykü de?il gerçektir. Dink'in öldürülece?ini Trabzon polisi biliyordu, ?stanbul polisi biliyordu, Emniyet ?stihbarat Dairesi Ba?kanl???, Milli ?stihbarat Te?kilat? ve Jandarma da biliyordu. Asl?nda Hrant Dink de yakla?an tehlikenin fark?ndayd?. Ve 19 Ocak 2007 Cuma günü saat 14.57'de katil onu ensesinden vurdu. ?i?li kald?r?m?n? k?rm?z?ya boyayan kan bizim "K?rm?z? Cumam?z?" yaratt?. Cinayet dosyas? ayd?nlat?lmak yerine sahte delillerle karart?l?yor. Devletin ba??nda olanlar, onun hayat?n?, ölümünden sonra hakk?n? koruyaca??na, ifade ve dü?ünce özgürlü?üne s?k?lan kur?unun hesab?n? soraca??na, cinayette sorumlulu?u olanlar?n arkas?nda duruyor. Ve bu kitap asl?nda devletin tüm kurumlar?n?n Dink cinayetindeki rolünü sorguluyor. Yazar Nedim ?ener, Dink Cinayeti ve ?stihbarat Yalanlar? kitab?ndan sonra K?rm?z? Cuma-Dink'in Kalemini Kim K?rd? kitab?yla yeni belge ve tan?klarla üstü örtülmeye çal???lan cinayetin ayd?nlanmas?na bir katk?y? amaçl?yor. "K?rm?z? Cuma" hala kan?yor&hellip&#59;?i?li'de Agos'un önünden geçerken bak?n Hrant Dink'in cans?z bedeni hala o kald?r?mda yat?yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben