Ömür Akkor, M. Selcuklu Mutfagi

ISBN 13: 9786051066912

Selcuklu Mutfagi

 
9786051066912: Selcuklu Mutfagi
Vom Verlag:


Selçuklu'da Yemek Kültürüne Dair En Ba?ar?l? Kitap&hellip&#59;
Best in the World Gourmand En ?yi Mutfak Tarihi kitab?

Selçuklular Anadolu'nun en zengin zaman?nda Anadolu'da ya?am??lard?r. Bu zenginlik en çokta mutfakta kendini göstermi?tir. Geldikleri yerlerden getirdikleri, kom?u mutfaklardan harmanlad?klar? ve bereketli Anadolu topra?? mutfa??n?n ana hatlar?n? belirlemi?tir. Türk ve Osmanl? mutfak kültürünün temellerini olu?turan Selçuklu mutfa?? için dönemin ko?ullar? dü?ünüldü?ünde ve yazd? kaynaklar?n azl??? göze al?nd???nda çok ufak bir noktadan hareket edildi?i ve tarifler yaz?ld??? a?ikard?r. Kitab?n içerdi?i tariflerden bir k?sm? dönem kitaplar?nda bulunsa da bir k?sm?n?n sadece ad? ve yahut içeri?i kalm??t?r.

Selçuklu mutfa??na ait tarifler için hepsi bu kadard?r demek çok yanl??t?r. Amac?m Türk mutfak kültürünün derinli?ine ba?ka bir pencere açmak ve o yüzy?llarda neler yendi?i ve ?u anda yedi?imiz yemeklerin tarihi aç?s?ndan bir ???k tutmakt?. Dilerim çal??mam benden sonraki ara?t?rmalar için bir k?lavuz olur.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben