Fütursuz Oyunculuk: Oyunculukta Iscilik Süreci

4,29 durchschnittliche Bewertung
( 34 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786051064826: Fütursuz Oyunculuk: Oyunculukta Iscilik Süreci

Futursuz Oyunculuk

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:

Fütursuz Oyunculuk, Eric Morris'in geli?tirdi?i OLMA metodu dahilinde, bir oyuncunun "olma" sürecinde ihtiyaç duydu?u i?çili?e vurgu yapan&#59; bu bak?mdan da "oyuncu i?çili?inin ?ncil"i denmeyi hak eden özel bir yap?t. Öncelikle oyunculu?un temel unsurlar? olan zaman ve mekan, ili?ki, duygular, karakter, tema, tarih ve altmetinle ilgili zorunluluklar?n ke?fine ç?kan kitap, ard?ndan seçim yöntemlerine gidiyor ve bu yöntemlerin "olma" aray???ndaki bir oyuncu taraf?ndan etkili ve pratik yollarla nas?l daha iyi kullan?laca??na ???k tutuyor.

Morris'in ayr?nt?l? ve anla??l?r anlat?m?yla, oyuncu önce i?çili?i ö?renecek&#59; sahneye, kendine ve ya?ama dair geli?tirdi?i s?rad??? fark?ndal?kla da fütursuz olmay? ba?ar?p, "olma" yolunda önemli bir ad?m atacakt?r.

Eric Morris, Los Angeles'ta ya??yor, dersler veriyor ve yirmi eyalette oyunculu?a dair çe?itli konularda atölyeler düzenliyor. Sinema oyunculu?unun yan? s?ra, Hollywood'ta ve ayn? zamanda Avrupa'da bulunan kendine ait tiyatronun yöneticili?ini yap?yor. Oyunculuk kariyerine yüzü a?k?n tiyatro oyunu, yirmi sinema filmi ve çok say?da televizyon serisi oyunculu?u s??d?ran yazar?n, ö?renmeye ve ö?retmeye olan merak? gerçe?in pe?indeki tutkulu aray???ndan kaynaklan?yor.

Morris en çok tan?nan oyuncu koçlar?ndan birisidir. Lütfen Rol Yapmay?n ve Being and Doing de dünya genelinde pek çok okulda ders kitab? olarak okutuluyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben