Günday, Hakan Daha

ISBN 13: 9786050917260

Daha

4,03 durchschnittliche Bewertung
( 1.052 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786050917260: Daha
Vom Verlag:


?nsanlar? çaresiz b?rak, iç organlar?ndan roket yaparlar!

Siz bu cümleyi okurken, bir yerlerde insanlar, ülkelerindeki sava?, açl?k ve yoksulluktan kaçmak için sonu zifiri bir yolculu?a ç?kmaya haz?rlan?yor. Ancak bu hikaye o kaçak göçmenlerle de?il, onlar? kaç?ranlardan biriyle ilgili. Ad? Gaza. Babas? bir insan kaçakç?s?, Gaza da onun ç?ra??. Henüz 9 ya??nda. Yani, hayata ve insana dair, ö?renmemesi gereken ne varsa, hepsini ö?renecek ya?ta.

"Do?u ile Bat? aras?ndaki fark, Türkiye'dir. Hangisinden hangisini ç?kar?nca geriye Türkiye kal?r, bilmiyorum ama aralar?ndaki mesafe Türkiye kadar, ondan eminim. Ve biz orada ya??yorduk. Her gün politikac?lar?n televizyonlara ç?k?p jeopolitik öneminden söz etti?i bir ülkede. Önceleri çözemezdim ne anlama geldi?ini. Me?er jeopolitik önem, içi kapkaranl?k ve farlar? fal ta?? gibi otobüslerin, s?rf yol üstünde diye, gecenin ortas?nda mola verdi?i k?r?k dökük bir binan?n ada ve parsel numaralar?yla yap?lan ç?kar hesaplar? demekmi?. 1.565 km uzunlu?unda koca bir Bo?az Köprüsü anlam?na geliyormu?. &Uuml&#59;lkede ya?ayanlar?n bo?azlar?n?n içinden geçen dev bir köprü. Ç?plak aya?? Do?u'da, ayakkab?l? olan? Bat?'da ve üzerinden yasad??? ne varsa geçip giden, ya?l? bir köprü. Kursa??m?zdan geçiyordu hepsi. Özellikle de, kaçak denilen insanlar&hellip&#59; Elimizden geleni yap?yorduk... Bo?az?m?za tak?lmas?nlar diye. Yutkunup gönderiyorduk hepsini. Nereye gideceklerse oraya&hellip&#59; S?n?rdan s?n?ra ticaret&hellip&#59; Duvardan duvara&hellip&#59;"

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben