Türk Dünyasi Deyince

 
9786050916591: Türk Dünyasi Deyince
Vom Verlag:


Türkiye'nin Orta Asya'ya ?lk Ad?mlar?

Hayat?m?n, iç dünyam?n ve u?ra?lar?m?n çocuklu?umdan beri en önemli yönü Türklü?e ve Türk dünyas?na duydu?um ilgidir. Kader beni bu alanlarda etkili ve yetkili olarak çal??maya yönlendirdi. ??imi sevgiyle ve sevinçle yapt?m. Ama bu konu benim için tamamlanm??, bitmi? ve sadece hat?ra haline gelmi? bir alan de?ildir. ?u andaki bilincimle söylüyorum ki gücüm oldu?u sürece ve imkan buldukça çal??maya devam edece?im. Zaten etmekteyim de Türk dünyas?n? hayat?m?n bir süsü olarak görmedim. Bu alan? kendilerine mahsus görüp ba?kalar?n?n girmesinden ho?lanmayanlardan da olmad?m. Tam tersine insanlar? yapabildi?im kadar Türk dünyas?na yöneltme çabas? içinde oldum.

Tarihin ak??? Türkiye Türklü?ünün ve Dünya Türklü?ünün önüne bulunmaz bir f?rsat getirmi?tir. Bu f?rsat mutlaka de?erlendirilmelidir.
Nam?k Kemal Zeybek


„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben