Zülfü Livaneli Kardesimin Hikayesi

ISBN 13: 9786050914443

Kardesimin Hikayesi

4,07 durchschnittliche Bewertung
( 3.145 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786050914443: Kardesimin Hikayesi
Reseña del editor:


Sakin bir bal?kç? köyünde genç bir kad?n?n cinayete kurban gitmesiyle ba?lar her ?ey. Dünyadan elini ete?ini çekmi? emekli in?aat mühendisiyle genç, güzel ve merakl? gazeteci k?z?n tan??mas?na da bu cinayet vesile olur. Kurguyla gerçe?in kar??t???, duygular?n en karanl?k, en kuytu bölgelerine girildi?i hikaye, daha do?rusu hikaye içinde hikaye de böylece ba?lar. Modern bir Binbir Gece Masal?n?n kap?lar? aralan?r. Ancak bu kez ?ehrazad erkektir.

Karde?imin Hikayesi a?k?n mutlulukta ula??lacak son nokta oldu?una inananlar? bir kez daha dü?ünmeye davet eden, a?ka, a?k?n karma??kl???na ve tehlikelerine dair nefes kesen bir roman. Her sayfada yeni bir gerçekli?i ke?fedecek, ku?ku ile kesinli?in s?n?rlar?nda dola?acaks?n?z.

Mant?ks?z gibi geliyor ama o sabah uyand???mda tuhaf bir haber alaca??m? biliyordum. Karadenizin lacivert dalgalar?yla ba? ba?a kalm?? olan bu ?ss?z köyde geçen her gün birbirinin ayn?s? oldu?u için burada insanlar?n heyecanla konu?aca?? olaylara pek s?k rastlanmazd?. O günün de ötekiler gibi sessizce ak?p gitmesi gerekirdi ama galiba ba?ka ?eyler olacakt?. O mahmur sabah saatlerinde bir cinayet haberi alaca??m? bilmiyordum elbette ama bir haber gelecekti. Daha yataktan ç?kmam??t?m, gözlerim kapal?yd?, arkalar?nda fosforlu çizgiler b?rakarak y?ld?r?m h?z?yla hareket eden mor tav?anlar? izliyordum.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben