I;an Almond Iki Din Tek Bayrak

ISBN 13: 9786050913446

Iki Din Tek Bayrak

3,62 durchschnittliche Bewertung
( 21 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786050913446: Iki Din Tek Bayrak
Reseña del editor:


Avrupa'n?n Sava? Meydanlar?nda Müslüman- H?ristiyan ?ttifaklar?

Tarih boyunca "Do?u" ile "Bat?", Müslümanlar ile H?ristiyanlar, Türkler ile Avrupal?lar, "uygarl?klar çat??mas?"n?n taraflar? olarak görüldüler.

Ve aralar?nda a??lmas? olanaks?z bir uçurum bulundu?u fikri, tarih boyunca geni? kesimler taraf?ndan kabul gördü. Ian Almond, ?ki Din, Tek Bayrak'ta bu uçurumun tarihte defalarca a??ld???n? ve içinde Müslümanlar?n bulunmad??? bir Avrupa tarihinden bahsedilemeyece?ini yetkin bir ara?t?rmayla ortaya koyuyor.

Ian Almond, çe?itli Müslüman-H?ristiyan askeri ittifaklar?n? inceleyerek iki taraf?n da tarihi belle?inden silinmi? i?birli?i örneklerini ele al?yor. ?spanya'da H?ristiyan imparatorun sanca?? alt?nda binlerce Arap askerinin topland???n?&#59; Bizansl?larla Türklerin, ortak dü?manlar? S?rplara ve Bulgarlara kar?? omuz omuza sava?t?klar?n? ve Osmanl?lar?n Viyana'ya on binlerce Macar Protestan?'yla birlikte yürüdüklerini gösteriyor. ?ki Din, Tek Bayrak tarihin zenginliklerine dair de?erli bir çal??ma.

"Ian Almond 11. yüzy?l ?spanyas?'ndan 19. yüzy?l Rusyas?'na kadar Avrupa'n?n ufuk aç?c?, alternatif bir tarihini yazm??. Bize tarihin, üzerinde "H?ristiyan" ve "Müslüman" yazan iki ayr? kutuya yerle?tirilemeyecek kadar karma??k oldu?unu hat?rlat?yor hakl? olarak."
Prof. David Waines, Lancaster &Uuml&#59;niversitesi, ?slam Ara?t?rmalar?

"?slam dünyas?yla Bat? aras?ndaki içkin çat??maya dair söylemin hiç eksik olmad??? bir ça?da, ?ki Din, Tek Bayrak bu ili?kinin alternatif modelini, ho? bir ?ekilde ortaya koyuyor. H?ristiyanlarla Müslümanlar aras?nda ya?anm?? tüm çat??malara ra?men, birçok büyüleyici örnek üzerinden bu durumun ille de böyle olmas? gerekmedi?inin hat?rlat?lmas? güzel."
Prof. Hugh Goddard, University of Nottingham

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben