Bilge Ceylan, Nuri Üc Maymun

ISBN 13: 9786050906325

Üc Maymun

 
9786050906325: Üc Maymun
Reseña del editor:

"Üç Maymun'dan bir kara film olarak bahsetmemizin sebebi, öncelikle insan ruhunun karanl?klar?n? beyazperdeye ta??mas?. 'Soyut dü?ünceleri, sanr?lar?, yüre?imizin en derin yerlerinde ya?ad???m?z kavramsal çat??malar? dramatize etmek iste?i' diye tarif edilen ?eyin, böyle bir hikayenin kahramanlar? üzerine giydirilmeye çal???lmas? ku?kusuz birçok tehlike içeriyor. Ancak Nuri Bilge Ceylan, estetik olarak i?lemekten ziyade filmin varolu?sal tonalitesi içinde a??r ve neredeyse elle tutulur bir atmosfer yaratarak bu tehlikeyi bertaraf etmi?. 2008 Cannes Film Festivali'nde En ?yi Yönetmen ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan, manzaralar? grafik paletlere çeviriyor, kahramanlar?n? f?rt?nal? gökler alt?nda, iç bunaltan ???klar içine yap??t?r?yor. Büyük sinema." -Le Monde- Nuri Bilge Ceylan genellikle tam olarak bitirmedi?i, daha do?rusu eksik b?rakt??? senaryolarla çekime girmeyi ye?ler. Eksiklerin, ya da kesin karar verilmemi? noktalar?n çekimin realitesi içinde zenginle?erek tamamlanmas?n? umar. Elinizdeki kitapta i?te bu, Ceylan'?n çekim s?ras?nda elinde tuttu?u orijinal senaryosu yer al?yor. Böylece, senaryoda henüz cenin halinde var olan birtak?m fikirlerin ortaya ç?kan filmde nerelere gitti?i, ba?ka deyi?le bir film yaratman?n NBC'ye has evrimi kolayl?kla görülebilecek.Kitapta ayr?ca filmin Cannes maceras?, yurtiçi ve yurtd???ndaki vizyon yolculu?u s?ras?nda hakk?nda yaz?lan say?s?z makaleden derlenmi? geni? bir seçki, Nuri Bilge Ceylan ve di?er ekip elemanlar?yla yap?lm?? röportajlar da yer al?yor. Ayr?ca Nuri Bilge Ceylan'?n filmin kurgu sürecinde tuttu?u "kurgu günlü?ü", yap?mc? Zeynep Özbatur Atakan'?n yap?m günlü?ü ve genç oyuncu Ahmet R?fat ?ungar'?n çekim s?ras?nda tuttu?u çekim günlükleri de, bir filmin yarat?m sürecine farkl? pencerelerden bakabilmeyi sa?l?yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben