Gül Witt Atom Çocuklari

ISBN 13: 9783738619089

Atom Çocuklari

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei GoodReads )
 
9783738619089: Atom Çocuklari
Vom Verlag:

SANAT HIRSIZLI?INA VE TAKL?TC?L??E DA?R Maalesef birçok emek dallar?nda oldu?u gibi özellikle de 1960'l? y?llar?ndan bu yana bir kaç de?erli sanatç?n?n d???nda yetenekleri k?t veya hiç olmayan kimseler ba?ta edebiyat olmak üzere, güzel sanatlarda kopyac?l???, taklitçili?i, yani sanat h?rs?zl???n? bir hastal?k haline getirmi? bulunuyorlar. Bu gibi ki?ileri o tür davran??lar?ndan dolay k?n?yor, gelecekte sanatseverlerin ço?almas?n? ve sanat h?rs?l???na kar?? yeterli tedbirler al?nmas?n? umut ediyorum. Gül Witt

Über den Autor:

Genç ya?tan Bat?'ya göç eden Gül Witt'in yüre?ine edebiyat sevgisinin çekirde?i küçük ya?ta dü?mesine ra?men, edebiyat?n da kendili?inden büyümesi gereken bir ekin oldu?una inand??? için, taklitçilikten ve acelecilikten kaç?narak, edebiyat dünyam?za nadide bir pencere açm?? bulunmaktad?r. Gül Witt sadece eserleriyle Edebiyat dünyam?za yeni bir ???k katmakla kalmam??, ayn? zamanda say?lar? milyarlara ula?an, asalaklar?n, kaba kuvvetin ve özellikle de halk aras?ndaki sömürücülü?ün önlenmesi ve günden güne tarip olan do?ay? korumam?z konusunda uyar? mesajlar? yollamaktad?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben