Publications de La Société Historique et Archéologique Dans le Limbourg (21)

 
9781235272073: Publications de La Société Historique et Archéologique Dans le Limbourg (21)
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 
Reseña del editor:

Boek kunnen talrijke typefouten, ontbrekende tekst, afbeeldingen of index. Kopers kunnen een gratis gescande kopie van het originele boek (zonder typefouten) van de uitgever. 1884. Niet afgebeeld. Uittreksel: ... erfgenamen »dat gantze huyss Hemersbach, wie datselve in sijnen graven ende wyeren ligt, sampt den bongart ende toegeheurige jurisdiction, hooghe overigheit ende Herrlicheyt tot Hemersbach ende Zindorff, neffens de helfft aller dorffer, hofven, renthen, zijnsen, pechten, busschen ende andere getallen, gelijck Jan Scheiffart datselve int jaer 1559 beseten ende verlaeten hat; dit alles te aenvaerden nae der vrouwe van Hemersbach doit." Die van Strijthagen ontvingen van hunnen kant na haren dood »dat gantze Haus Limburgh, wie sulx in sijnen graven ende wyeren begrepen, sampt toegehoirigen Bann ende anderer gerathen, wie oock aller jurisdiction, hoch ovrigheid ende herlicheyt." Bij deze schenking was niet begrepen het goed wat zij, hare moeder eu haar broeder, Johan Scheiffart bij Hemersbach, Sindorf of Limbricht, sedert 1559 hadden aangekocht. Dit zou komen aan de erven van wijlen haren man AdoK van der Horst. Eindelijk verklaarde Maria Scheiffart dat hare nichtjes, Cecilia van Vercken, Maria en Wilhelma van Strijthagen en haar aeef Jan van Vercken, hun aandeel »niet op vrembden sullen verbrenghen, maer sulx bij haeren naesten bloetverwandten sullen laeten." Bij dit vergelijk en verdrag van schenking waren tegenwoordig: Winand Raitz von Frentz tot Slenderhan, Guliksche commissaris, Rudolf von Raesfeldt, haar zwager, Emond van Metternich, heer tot Verelhoven , Johan von Vercken, Maria von Vercken, Emond van Reusschenberg, heer te Setterich, Winand van Breyel, heer tot Eys, als gevolmachtigde zijner moeder, Nicolaas van Breyll en Wilhelma van Strijthagen. N° 8. Maria Scheiffart van Merode was in 1619 overleden, zoo als blijkt uit volgend relief: »Op heden den 28 Januari anna 1619 omirent acht uren voermiddagh , overmits Wolter Heer v...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben