Moritz, Andreas Rak nie jest choroba

ISBN 13: 9780982180143

Rak nie jest choroba

4,26 durchschnittliche Bewertung
( 109 Bewertungen bei GoodReads )
 
9780982180143: Rak nie jest choroba
Vom Verlag:

W Rak nie jest chorob?, autor bestsellerów i mi?dzynarodowej s?awy ekspert w dziedzinie zdrowia, Andreas Moritz, udowadnia, ?e rak jest fizycznym objawem, przez który nasze cia?o stara si? podj?? ostateczny wysi?ek uporania si? z zagra?aj?cymi ?yciu problemami. Uwa?a on, ?e usuwaj?c te pierwotne przyczyny jeste?my w stanie stworzy? stan, który pozwoli nam ca?kowicie uleczy? nasze cia?o, umys? i emocje. Ksi??ka ta przedstawia czytelnikowi zupe?nie nowe i radykalnie odmienne podej?cie w rozumieniu raka, w ?wietle którego obecne pogl?dy na temat tej choroby trac? aktualno??. Dzisiejsze „leczenie" konwencjonalne zabijania, wycinania lub wypalania komórek rakowych przynosi ?rednio zaledwie niewielki, bo 7% odsetek remisji, a wi?kszo?? z leczonych zostaje tak naprawd? „uleczona" na jedynie pi?? lat lub nawet krócej. Znany badacz w dziedzinie raka i profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley), Dr Hardin Jones, potwierdzi?: „Pacjenci nie poddani leczeniu czuj? si? dobrze lub nawet znacznie lepiej..." Jakiekolwiek opublikowane statystyki odno?nie liczby wyzdrowie? nikn? w?ród takiej samej lub nawet wi?kszej liczby osób, u których nie zastosowano leczenia. Wi?cej osób umiera w wyniku poddania si? leczeniu raka ni? zostaje przez nie uratowana. Rak nie jest chorob? pokazuje dlaczego tradycyjne metody leczenia raka okazuj? si? cz?sto ?miertelne, co tak naprawd? powoduje raka i jak mo?esz usun?? przeszkody do tego, aby twoje cia?o samo mog?o si? uleczy?. Rak nie jest zamachem na twoje ?ycie; wr?cz przeciwnie. Rak stara si? je ocali?. Je?li nie zmienimy sposobu rozumienia, czym naprawd? jest rak, zacznie on zagra?a? ?yciu co drugiej osoby. Ksi??ka ta otwiera drzwi tym, którzy pragn? zamieni? poczucie bycia ofiar? w poczucie si?y i panowania nad w?asnym losem, chorob? w zdrowie.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben